KHBD môn Tin học lớp 3 gồm 6 chủ đề. KHBD chỉ mang tính chất THAM KHẢO.