Các thói quen tư duy

Các Thói quen Tư Duy là những kỹ thuật ngắn, dễ học giúp mở rộng và đào sâu suy nghĩ của học sinh, đồng thời giúp học sinh xử lý, khám phá và đánh giá một ý tưởng, tình huống hoặc câu hỏi. Thói quen học tập thường bao gồm một tập hợp các câu hỏi hoặc một chuỗi các bước. Các thói quen học tập phù hợp với hầu hết các đối tượng. Khi chúng được sử dụng thường xuyên, Thói quen Học tập sẽ trở thành một phần thường xuyên của việc dạy và học. Các thói quen học tập có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, với các phương pháp khác nhau, có thể được sử dụng bởi các cá nhân hoặc nhóm. Các bài học có thể kết hợp sử dụng các thói quen khác nhau. Nhiều Thói quen Tư duy khác nhau được giải thích trên trang web Hộp công cụ Thói quen Tư duy Dự án Zero: https://pz.harvard.edu/thinking-routines của Đại học Harvard.

Thói quen Tư duy khuyến khích học sinh:

 1. Tương tác tích cực hơn với những người khác
 2. Truyền đạt ý tưởng rõ ràng
 3. Đặt những câu hỏi có ý nghĩa
 4. Lắng nghe và hồi đáp các ý kiến một cách chu đáo
 5. Đánh giá các ý tưởng, tình huống và câu hỏi
 6. Khám phá và kết nối các ý tưởng
 7. Tham gia vào tư duy bậc cao
 8. Hiểu suy nghĩ của chính mình
 9. Tích cực tham gia vào việc học của mình

Các thói quen tư duy giúp giáo viên xác định được:

 1. Kiến thức, hiểu biết và quan niệm sai lầm của học sinh
 2. Quá trình tư duy và khả năng lập luận của các em