Công não (Động não, Tia chớp)

Thảo luận nóng/ Tia chớp là một kỹ thuật khuyến khích học sinh nhanh chóng tạo ra và chia sẻ ý tưởng về một chủ đề

Cần khuyến khích học sinh phản hồi nhanh chóng và tất cả các ý kiến đều được chấp nhận mà không bị chỉ trích. Ý tưởng ở hoạt động này là lấy được nhiều ý kiến mà không cần phán xét. Bằng cách này, sự tham gia tích cực được thúc đẩy và học sinh cảm thấy tự do và tự tin đóng góp ý kiến. Một ý tưởng có thể truyền cảm hứng cho một ý tưởng khác hoặc dẫn đến việc sửa đổi các ý tưởng.

Giáo viên cần xây dựng các câu hỏi khơi gợi một cách cẩn thận để đảm bảo rằng học sinh được khuyến khích phát huy cả tư duy bậc cao cũng như tư duy bậc thấp. Việc ghi lại các ý tưởng là rất quan trọng. Giáo viên hoặc học sinh có thể ghi lại lên bảng dưới dạng gạch đầu dòng.

Sau khi thu thập lại tất cả các ý tưởng, các ý tưởng này được phân tích, thảo luận và phân loại để đánh giá.

Một hình thức thay thế là sử dụng giấy dán ghi chú hoặc các mẩu giấy nhỏ để học sinh viết ý

tưởng của mình và sau đó dán lên bảng hoặc tường để phân tích và thảo luận.

Thảo luận nóng/ Tia chớp rất hữu ích để xác định những gì học sinh biết về một chủ đề, hoặc vấn đề cụ thể. Thông tin từ thảo luận nóng/ Tia chớp có thể được tóm tắt thông qua việc sử dụng sơ đồ tư duy và các tổ chức trực quan khác hoặc được sử dụng trong biểu đồ KWL.

Ví dụ minh hoạ kỹ thuật Tia chớp