Hỏi – Đáp đối ứng

Sau phần giảng dạy của một bài học, học sinh làm việc theo cặp hoặc nhóm ba người để hỏi và trả lời các câu hỏi về nội dung bài học.

Giáo viên đưa ra các câu hỏi dẫn như:

 • Điều gì sẽ xảy ra nếu…. ?
 • Tại sao …… .quan trọng ?
 • Em nghĩ nguyên nhân …… ?
 • … .. và… .. giống nhau như thế nào ?
 • Em sẽ sử dụng …… để …… như thế nào?

Khi học sinh làm quen với kỹ thuật này, các em sẽ được dạy cách phát triển các câu hỏi liên quan đến vật liệu cụ thể bằng cách sử dụng các câu dẫn tương tự. Học sinh cần được hướng dẫn và hỗ trợ để thay phiên nhau hỏi và trả lời.Đặt câu hỏi đối ứng thường được sử dụng khi học văn học và các tài liệu đọc khác, nhưng có thể được áp dụng cho nghiên cứu tài liệu, biểu diễn, v.v. Đặt câu hỏi đối ứng có thể được sử dụng trong kỹ thuật Tư duy, Ghép cặp, Chia sẻ (Think, Pair, Share).

Đặt câu hỏi đối ứng khuyến khích học sinh:

 • Suy nghĩ sâu sắc hơn về những gì đang học
 • Phát triển các kỹ năng đặt câu hỏi, lập luận và diễn dịch
 • Truyền đạt ý tưởng theo nhiều cách khác nhau
 • Diễn đạt bản thân rõ ràng
 • Biện minh và tranh luận
 • Làm rõ ý tưởng của riêng mình
 • Liên kết giữa bài học với những gì đã học và kinh nghiệm trước đó