Thấy, Nghĩ, Tự hỏi

Kỹ thuật này hữu ích khi bạn muốn học sinh suy nghĩ cẩn thận về tại sao một sự vật lại là như vậy hoặc trông như thế. Kỹ thuật này kích thích sự tò mò và tạo tiền đề cho các tra cứu sâu hơn. Thấy, Nghĩ, Tự hỏi khuyến khích học sinh quan sát cẩn thận một tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh, đồ thủ công hoặc một chủ đề và đưa ra những diễn giải thấu đáo về các sự vật hoặc sự việc. Học sinh cần phải được khuyến khích tiếp tục hoạt động này bằng cách suy nghĩ xem điều gì khiến các em thắc mắc về đối tượng hoặc chủ đề như vậy. Học sinh cần được khuyến khích tìm hiểu sâu hơn về đối tượng hoặc chủ đề để kiểm nghiệm cách diễn giải của mình.

Giáo viên có thể bắt đầu bằng cách trưng bày vật hoặc một hình ảnh hoặc chuyển các bản sao cho học sinh xem.

Sau đó, giáo viên có thể đặt ra ba câu hỏi theo thứ tự. Học sinh có thể trả lời từng câu hỏi bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Điều quan trọng là đặt câu hỏi lần lượt và cho học sinh thời gian suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi tiếp theo.

Thầy/Cô có thể sử dụng kỹ thuật Tư duy, Nhóm đôi, Chia sẻ để khuyến khích học sinh chia sẻ ý kiến của mình sau mỗi câu hỏi Thấy, Nghĩ, Tự hỏi, sau đó là thảo luận cả lớp.

  • Thấy: Các em thấy gì? Những chi tiết nào nổi bật? (Ở giai đoạn này, hãy tập trung vào quan sát chứ không phải giải thích)
  • Nghĩ: Những điều quan sát được khiến các em nghĩ gì? Các em nghĩ điều gì đang xảy ra? Điều gì khiến các em nghĩ như vậy? Hãy đưa ra một vài kết luận
  • Tự hỏi: Điều gì khiến các em thắc mắc? Các em cần biết những gì? Hình ảnh này gợi ra những câu hỏi nào cho các em?

Thầy/Cô có thể sử dụng kỹ thuật Tư duy, Nhóm đôi, Chia sẻ để khuyến khích học sinh chia sẻ ý kiến của mình sau mỗi câu hỏi Thấy, Nghĩ, Tự hỏi, sau đó là thảo luận cả lớp.