Tư duy, Ghép cặp, Chia sẻ

Các Thói quen Tư Duy là những kỹ thuật ngắn, dễ học giúp mở rộng và đào sâu suy nghĩ của học sinh, đồng thời giúp học sinh xử lý, khám phá và đánh giá một ý tưởng, tình huống hoặc câu hỏi. Thói quen học tập thường bao gồm một tập hợp các câu hỏi hoặc một chuỗi các bước. Các thói quen học tập phù hợp với hầu hết các đối tượng. Khi chúng được sử dụng thường xuyên, Thói quen Học tập sẽ trở thành một phần thường xuyên của việc dạy và học. Các thói quen học tập có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, với các phương pháp khác nhau, có thể được sử dụng bởi các cá nhân hoặc nhóm. Các bài học có thể kết hợp sử dụng các thói quen khác nhau. Nhiều Thói quen Tư duy khác nhau được giải thích trên trang web Hộp công cụ Thói quen Tư duy Dự án Zero: https://pz.harvard.edu/thinking-routines của Đại học Harvard.

Tư duy, Ghép cặp, Chia sẻ là một kỹ thuật dễ dàng và hấp dẫn, khuyến khích giao tiếp và có thể được sử dụng ở các giai đoạn khác nhau của bài học. Kỹ thuật này tương tự như Hỏi-Đáp đối ứng.

Ở bất kỳ giai đoạn nào của bài học, học sinh có thể được yêu cầu chuyển qua nói chuyện với học sinh khác. Khi bắt đầu bài học, học sinh có thể được yêu cầu ‘Tư duy, Nhóm đôi, Chia sẻ’ để đưa ra dự đoán.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, học sinh có thể được yêu cầu chia sẻ những ý tưởng, thách thức hoặc cách làm.

Vào cuối mỗi bài học, học sinh có thể chia sẻ những gì các em đã học được.

Tư duy, Nhóm đôi, Chia sẻ có thể được tiến hành theo cặp hoặc nhóm rất nhỏ học sinh.

Cũng như các kỹ thuật hội thoại khác, giáo viên cần hướng dẫn học sinh sử dụng kỹ thuật này và nhắc nhở các em thực hiện luân phiên nhau, lắng nghe và đặt câu hỏi cho nhau.

Phần dẫn câu hỏi có thể được sử dụng tương tự như Hỏi đáp đối ứng. Ví dụ:

  • Giải thích vì sao…
  • So sánh với…
  • Ưu điểm và nhược điểm của… là gì?
  • Mô tả…
  • Bạn dự đoán điều gì sẽ xảy ra…?
  • Ba ý tưởng chính là gì?

Sau khi chia sẻ ý tưởng, giáo viên có thể yêu cầu học sinh báo cáo ý tưởng của nhau trước lớp. Các ý tưởng có thể được ghi lại trên bảng bằng cách sử dụng kỹ thuật thảo luận nóng/ Tia chớp hoặc Sơ đồ tư duy và được phân tích để loại bớt và phân loại để tiếp tục học tập về sau. Học sinh cũng có thể được yêu cầu viết hoặc rút ra ý tưởng của mình trước/sau khi chia sẻ.

Cũng như các kỹ thuật khác, kỹ thuật này giúp giáo viên xác định những gì học sinh nắm được và cách tiếp tục bài học này hoặc cách triển khai các bài học sau.