Dự án

Học tập dựa trên dự án thu hút sự tham gia của học sinh, cá nhân hoặc nhóm học sinh thực hiện nghiên cứu và phát triển một sản phẩm cho phép học sinh thể hiện kiến thức và hiểu biết của mình qua quá trình tư duy. Sản phẩm có thể có nhiều dạng khác nhau như báo cáo, sản phẩm tạo tác vật chất, áp phích, trưng bày và các bài thuyết trình hoặc biểu diễn như khiêu vũ, đóng kịch, đọc thơ.

Trước đây cách tiếp cận sử dụng dự án đã được sử dụng trong các ngành học liên quan đến nghệ thuật, thiết kế và công nghệ.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này ngày càng được sử dụng rộng rãi trong tất cả các môn học nhờ khả năng thu hút học sinh vào việc phát triển các kỹ năng học tập tự định hướng.

Dự án thường tích hợp thông tin giữa các môn học và lĩnh vực khác nhau.

Các dự án thường có mục tiêu rõ ràng, thu hút học sinh tham gia giải quyết một vấn đề hoặc kịch bản trong thế giới thực, hoặc trả lời một câu hỏi phức tạp liên quan đến các vấn đề cá nhân hoặc về một nội dung chủ đề nào đó.

Học sinh có một số quyền kiểm soát đối với dự án mà họ sẽ thực hiện, cách thức tiến hành dự án cũng như sản phẩm cuối cùng.

Các dự án tuân theo các thủ tục cụ thể nhưng linh hoạt bao gồm:

 1. Xác định vấn đề
 2. Tra cứu và kiểm tra bằng chứng và thông tin
 3. Rút ra kết luận
 4. Tạo ra một sản phẩm

Trong các dự án, giáo viên thường đóng vai trò chủ đạo trong việc quyết định chủ đề và kịch bản của dự án.

Chủ đề có thể bắt đầu bằng một ý tưởng hoặc kịch bản liên quan đến chủ đề học. Từ chủ đề lớn, giáo viên xác định dự án hoặc có thể làm việc với học sinh để phát triển các chủ đề phụ, đó là các vấn đề nghiên cứu và dự án cụ thể giúp xác định hoạt động dự án.

Sơ đồ tư duy là một kỹ thuật hữu hiệu để xác định và lựa chọn các ý tưởng và vấn đề cần giải quyết trong dự án. Công cụ này sẽ được miêu tả ở phần sau của mô-đun.

Giáo viên nên cung cấp cho học sinh hướng dẫn rõ rang, các tiêu chí và thang đánh giá cho dự án và thảo luận với học sinh để các em hiểu rõ về yêu cầu nhiệm vụ.

Có thể hỗ trợ và thúc đẩy học sinh tham gia thực hiện dự án bằng cách cho các em xem ví dụ về các dự án trước đó để các em có thể thấy các tiêu chí được áp dựng để đánh giá chất lượng dự án như thế nào.

Sau khi ra đề bài của dự án và giải thích các tiêu chí đánh giá, giáo viên lập nhóm học sinh theo sở thích của các em hoặc theo tiêu chí phân bổ vào các nhóm. Trong nhóm của mình, học sinh được khuyến khích khai triển các ý tưởng để thiết lập phạm vi của dự án và xác định:

 1. Mục tiêu của dự án
 2. Thông tin hoặc tài liệu cần thiết
 3. Kết quả hoặc sản phẩm của dự án

Sau đó, học sinh xác định các nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được mục tiêu và phân bổ nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, khi nào phải hoàn thành nhiệm vụ, và cách thức sản phẩm sẽ được phát triển và hoàn thiện.

Trong quá trình thực hiện, học sinh:

Thu thập thông tin theo nhiệm vụ được giao trong kế hoạch của nhóm như: phỏng vấn trực tiếp đối tượng đã xác định, thu thập thông tin từ sách báo, tranh ảnh, internet, hoặc làm thí nghiệm. Thông tin này có thể được thu thập bằng phiếu phỏng vấn, máy ghi âm, máy ảnh, v.v ... Trước khi sử dụng thiết bị này lần đầu, giáo viên nên cung cấp thông tin cho học sinh về cách sử dụng thiết bị này một cách trân trọng và có đạo đức. Sắm vai có thể là một kỹ thuật tốt để các em tập phỏng vấn hoặc chụp ảnh.

Phân tích thông tin thông qua thảo luận, tranh luận một cách hợp tác. Có thể sử dụng các biểu đồ và đồ thị để diễn giải và tổ chức thông tin. Kiểm tra các tiêu chí đánh giá để đảm bảo đã thu thập đủ các thông tin được yêu cầu.

Tổng hợp thông tin để đáp ứng mục tiêu của dự án và quyết định các nội dung cần có của sản phẩm cuối cùng. Sản phẩm cuối cùng có thể là một sản phẩm của nhóm hoặc có thể là những sản phẩm cá nhân được hoàn thành riêng biệt bởi từng thành viên trong nhóm.

Trong quá trình thực hiện dự án, các thành viên trong nhóm thường xuyên trao đổi, thảo luận về việc thu thập và phân tích số liệu, kiểm tra tiến độ và nhờ giáo viên tư vấn, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo tiến độ và hướng đi của dự án.

Sau khi sản phẩm cuối cùng được hoàn thành, nó có thể được nộp cho giáo viên để đánh giá và cũng có thể được trình bày cho các thành viên còn lại trong lớp hoặc các thành viên khác trong trường.

Bảng sau đây tóm tắt các giai đoạn tổ chức và các hoạt động của một dự án thông thường.

Một ví dụ của hoạt động dự án tích hợp việc học khoa học tự nhiên và địa lý. Trong môn Tự nhiên và Xã hội, học sinh khám phá sự tồn tại và môi trường xung quanh cây cỏ và động vật. Bước đầu tiên trọng hoạt động dự án này là đi thăm khu bảo tồn thiên nhiên để xem môi trường sống tự nhiên và hoang dã và những gì ảnh hưởng đến sự sống của chúng. Học sinh lựa chọn một con vật đẻ nghiên cứu và điều tra. Các em khám phá ý tưởng về môi trường sống và tính bền vứng của loài vật và cây cỏ trong môi trường sống của con vật. Học sinh trình bày những kết quả khám phá trước lớp và lựa chọn cách trình của mình. Chủ đề này có thể được tích hợp với thông tin về địa lý và khoa học.

Các dự án thúc đẩy sự phát triển của:

 1. Học tập tự chủ và tự định hướng
 2. Kỹ năng lập kế hoạch và nghiên cứu
 3. Tư duy bậc cao, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo
 4. Kỹ năng thuyết trình