Khám phá

Một phương pháp nghiên cứu khác là Khám phá. Mục đích là để học sinh độc lập khám phá các nguyên tắc cơ bản liên quan đến nội dung của chủ đề mà các em đang nghiên cứu. Thay vì tập trung vào các câu trả lời đúng, phương pháp khám phá tập trung vào những điều mới mà học sinh khám phá trong quá trình khám phá. Cũng như các phương pháp nghiên cứu khác, học sinh nhận được những câu hỏi hấp dẫn, những tình huống khó hiểu hoặc những vấn đề thú vị. Giáo viên trình bày vấn đề hoặc tình huống, chẳng hạn như: "Tại sao chiếc bút chì này có vẻ bị uốn cong khi bạn cho nó vào nước?"; "Quy tắc để nhóm những từ này lại với nhau là gì?" Vấn đề hoặc tình huống được trình bày cho học sinh trước khi giảng dạy. Điểm này khác với phương pháp giảng dạy truyền thống là giáo viên trình bày lý thuyết rồi mới đưa ra vấn đề.

Có hai hình thức Khám phá:

  1. Khám phá độc lập
  2. Khám phá có hướng dẫn

Khám phá độc lập

Trong khám phá độc lập, học sinh làm việc độc lập với các ví dụ cho đến khi xác định được các mối quan hệ tương tác và các nguyên tắc chính làm nền tảng cho ví dụ. Trong phương pháp này, học sinh thường quay ngược lại để khám phá các quy tắc của ví dụ đã cho.

Một giáo viên môn khoa học có thể cung cấp cho học sinh một minh hoạ về tốc độ phản ứng của các hóa chất thay đổi như thế nào trong hai tình huống và sau đó yêu cầu học sinh thiết kế và tiến hành thí nghiệm của riêng mình để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

Ví dụ

Khám phá khuyến khích suy luận quy nạp và tư duy trực quan vì học sinh được yêu cầu hình thành các nguyên tắc dựa trên kinh nghiệm và kiến thức trước đây của mình, đồng thời sử dụng trí tưởng tượng của mình để điều chỉnh nhận thức và xác định các giải pháp hiệu quả. Điều này khiến học sinh tham gia vào việc đưa ra các phỏng đoán hoặc giả thuyết và chứng minh hoặc bác bỏ các phỏng đoán một cách có hệ thống. Phương pháp này phù hợp hơn với những học sinh lớn tuổi hơn, có năng tốt hơn và có hiểu biết vững chắc về chủ đề.

Các hoạt động trên lớp như hoạt động khám phá, nếu học sinh chủ yếu tự xoay sở với các thiết bị mà không có hướng dẫn hoặc cấu trúc rõ ràng, thì thường không hiệu quả và khó quản lý và học sinh có thể đưa ra các diễn giải và kết luận không chính xác.

Khám phá có hướng dẫn

Trong Khám phá có hướng dẫn, giáo viên bắt đầu với sự hướng dẫn trực tiếp để sửa đổi và thu hút sự chú ý của học sinh đối với thông tin tiền đề và đưa ra các nguyên tắc hướng dẫn. Điều này cho phép học sinh có kiến thức nền tảng và kỹ năng để khai thác tối đa các cuộc tìm hiểu tiếp theo. Thay vì giải thích cách giải quyết vấn đề hoặc tình huống trong ví dụ đã cho, giáo viên cung cấp tài liệu thích hợp và khuyến khích học sinh quan sát, dự đoán và đề xuất giải pháp, thử nghiệm giải pháp. Phương pháp này tương tự như phương pháp học tập Giải quyết Vấn đề.

Học sinh làm việc cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề. Trong thời gian khám phá, giáo viên cần phải định hướng và hỗ trợ học sinh khi cần thiết để đảm bảo

học sinh tham gia tích cực, đồng thời xác định và làm việc với thông tin có ý nghĩa. Sự hỗ trợ này bao gồm việc sử dụng các câu hỏi kích thích tư duy giúp học sinh phản ánh những gì họ đang cố gắng đạt được hoặc tái tập trung, đưa ra thông tin, gợi ý và khuyến khích. Các cuộc hội thoại có hướng dẫn rất hữu ích để giúp học sinh vượt qua các vấn đề khó khăn.

Một giáo viên khai thác một sự kiện đang được dư luận quan tâm là một vụ tràn dầu ở vùng biển miền trung của Việt Nam. Giáo viên mang một số báo và các bài viết trên mạng đến lớp để cung cấp một danh sách các vụ tràn dầu tương tự khác trong 10 năm qua cũng như các thông tin về tràn dầu và các vụ tràn dầu ở các vùng khác trên thế giới. Học sinh được khuyến khích thu thập và chia sẻ thông tin về tràn dầu và các tác động của tràn dầu. Học sinh so sánh vụ tràn dầu gần đây với các vụ tràn dầu khác về kích cỡ, vị trí, nguyên nhân, tổn thất tài chính và các giải pháp được áp dụng. Các em học về vai trò của các dòng chảy và thuỷ triều; những gì các địa phương, động thực vật tự nhiên và các doanh nghiệp địa phương bị ảnh hưởng lớn nhất và các tổn thất về môi trường. Học sinh ghi lại những kết quả khám phá của mình trên giấy khổ to và thuyết trình trên máy tính. Tổ chức một giờ học cả lớp tóm tắt lại những điều quan trọng học được.

Một ví dụ của phương pháp học tập khám phá

Khám phá có hướng dẫn giúp học sinh:

  1. Trở thành những người học tích cực và tự chủ
  2. Phát triển kỹ năng thông qua các hoạt động khuyến khích mạo hiểm, giải quyết vấn đề và sự kiên trì
  3. Làm việc theo tốc độ của riêng họ
  4. Tổng hợp kiến thức cũ và kiến thức mới
  5. Phân tích và diễn giải thông tin thay vì học thuộc lòng các câu trả lời đúng