Lớp học đảo ngược

Trong phương pháp lớp học đảo ngược, thời gian học trên lớp và thời gian làm bài tập ở nhà được hoán đổi. Những nội dung thường được giảng trên lớp sẽ được học sinh hoàn thành vào thời gian riêng của họ, chẳng hạn như xem video và các bài đọc do giáo viên cung cấp và / hoặc truy cập các nguồn tư liệu khác, còn thời gian trên lớp học được dành cho các hoạt động học tập, học tập tương tác và cá nhân hóa. Học sinh sử dụng thời gian trên lớp để ứng dụng lý thuyết và khái niệm cũng như sử dụng các kỹ thuật bao gồm giải quyết vấn đề nhóm và các hoạt động hợp tác, mô phỏng, đánh giá nghiên cứu điển hình và thảo luận nhóm để họ hiểu nội dung kiến thức mới.

Lớp học đảo ngược được thiết kế để hỗ trợ sự cộng tác tác và học nhóm. Có nhiều mô hình lớp học đảo ngược khác nhau.

Trong một mô hình của phương pháp lớp học đảo ngược, học sinh trình bày nội dung học chính - nghĩa là học sinh trở thành người giảng. Theo mô hình này, giáo viên giới thiệu chủ đề trên lớp và phác thảo kỳ vọng đối với học sinh và việc học cũng như cách trình bày bài học. Ví dụ, đối với một chủ đề Lịch sử, giáo viên xác định các chủ đề con (có thể 4 hoặc 5) và phân bổ một chủ đề con cho từng nhóm học sinh để tìm hiểu và trình bày. Giáo viên quyết định thứ tự mà các nhóm trình bày kết quả của họ hoặc thứ tự mà các chủ đề con được trình bày và thảo luận trong lớp. Như vậy, chủ đề được thực hiện trong một số tiết học.

Ở một mô hình khác: giáo viên lựa chọn chủ đề dạy học; thiết kế bài giảng và video về lý thuyết và bài tập cơ bản rồi chia sẻ lên qua Internet, học sinh xem bài giảng, video và tài liệu tại nhà. Sau khi học nội dung chính ở nhà, thời gian trên lớp được dành để hoàn thành nhiệm vụ, cộng tác, trả lời câu hỏi của học sinh hoặc thảo luận sâu về nội dung.

Điều quan trọng là đảm bảo học sinh có máy tính / thiết bị ở nhà để có thể truy cập các tài liệu và trang web, hoặc có thể sử dụng USB ở nhà và có thể truy cập các tài liệu đọc liên quan trong thư viện.

Video bài giảng cần ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ và dễ hiểu. Nên sử dụng tranh ảnh, minh họa sinh động và các nhiệm vụ tương tác để kích thích sự tham gia của học sinh và khuyến khích các em theo dõi bài giảng.

Lớp học đảo ngược cho phép học sinh:

Giáo viên cần chuẩn bị tốt với các chủ đề phụ và các nhiệm vụ được giao và các câu hỏi để hướng dẫn học sinh nghiên cứu và tìm hiểu ở cả nhóm ‘chuyên gia’ và nhóm ‘mảnh ghép’.

  1. Chịu trách nhiệm về việc học của họ
  2. Là những người học tích cực
  3. Làm việc theo tốc độ của riêng họ trong giới hạn thời gian cho phép
  4. Phát triển và sử dụng các kỹ năng tư duy bậc cao
  5. Có được sự hỗ trợ của giáo viên và bạn học cho các nhiệm vụ khó khăn